четвер, 24 січня 2019 р.

Зверніть увагу !

Сучасні ролі майстра виробничого навчання

·  Розробник навчальних програм. Майстер виробничого навчання повинен уміти визначати очікувані навчальні результати, розробляти навчальні завдання, що допомагатимуть у досягненні цих результатів, добирати найвдаліші способи оцінювання знань та умінь учнів.
· Фасилітатор навчального процесу. Роль: допомогти учням досягнути очікуваних результатів навчання, тому педагог - фасилітатор ставить запитання, сприяє тому, що у групі звучали різні думки. Фасилітатор пропонує процес, що допомогає учасникам засвоїти знання.
·      Презентатор. Під час проведення презентації майстер виробничого навчання інформує, мотивує, описує. Здебільшого презентація – це одностороння комунікація, що передбачає передачу інформації від майстра виробничого навчання аудиторії та підкріплюється візуальними засобами
·        Тренер. Допомагає іншим в оволодінні новими навичками та знаннями.
·        Наставник. Допомагає учням переносити здобуті знання на практичну діяльність, заохочує рефлективну практику.
·        Менеджер. Планує, оцінює, вносить зміни до навчального процесу для досягнення  учнями очікуваних навчальних результатів, забезпечує необхідними ресурсами.
·        Консультант. Ділиться знаннями, навичками, розвиває здібності учнів, робить внесок в успіх кожного.
·        Агент змін. Заохочує та проводить постійний аналіз і рефлексію. Ініціює різні альтернативи, притаманні практиці. Сприяє процесу змін і розвитку групи та навчального закладу загалом.

субота, 5 січня 2019 р.

Для слухачів ШММ

Тема наступного засіднання ШММ "Формування мотивації до навчання в учнів на уроках виробничого навчання"